top of page

PENYELAMAT PENYELAMAT

DANA KURSUS

Kursus PADI Rescue Diver adalah pengembangan pengetahuan, latihan latihan penyelamatan, dan senario penyelamatan air terbuka dan biasanya memakan masa antara 3 dan 4 hari.

Tingkatkan keyakinan anda sebagai penyelam ketika anda belajar mencegah dan mengurus masalah di dalam dan di luar air.

Kembangkan kemahiran menyelamatkan diri; cari dan selamatkan penyelam yang hilang; menyelamatkan penyelam yang letih, panik dan tidak bertindak balas. Ketahui bahawa anda boleh menolong orang lain sekiranya timbul masalah.

Jadilah rakan yang lebih baik. Menjadi Penyelam Penyelamat PADI.

Responden Pertama Kecemasan

DANA KURSUS

Kursus First First Responder adalah kursus darat sehari yang terdiri daripada 2 modul: penjagaan primer & menengah.

Anda mungkin bukan profesional perubatan, tetapi anda boleh membantu sekiranya anda berada di tempat kejadian kecemasan perubatan. Responden Kecemasan Pertama memberi rawatan antara permulaan kecemasan perubatan dan kedatangan pegawai perubatan profesional.

Anda boleh mengetahui apa yang perlu dilakukan dalam keadaan kecemasan. Anda boleh menjadi Responden Pertama Kecemasan.

Kursus EFR kami boleh diambil bersama kursus Penyelamatan PADI kami, atau secara sendirian

STOP, THINK, ACT
bottom of page